U Irigu održana DRR radionica za učiteljice i učitelje

U četvrtak, 18.02.2021 godine u Osnovnoj školi „Dositej Obradović“ u Irigu, održan je trening za učiteljice i učitelje na temu smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. U obuci je učestvovalo 13 učiteljica i učitelja, koji su odgovorni za ukupno 213 učenika. Učesnici su imali priliku da se, kroz interaktivnu radionicu, upoznaju sa prirodnim katastrofama, njihovim uzrocima i pravilnim postupanjem u slučaju njihovog nastanka, kako bi se posledice izbegle ili svele na najmanju moguću meru. Učenici su dobili set od 4 bojanke uz koje će kroz igru i kreativni rad naučiti osnove smanjivanja rizika od prirodnih katastofa. Radionicu je vodila gospođa Jovana Lončarević, magistar civilne zaštite i koordinator Caritasa Srem Petar Dujić

Caritas u Srbiji nastavlja sa podizanjem svesti i edukovanjem stanovništva o značaju zaštite životne sredine i pripreme za slučaj nastanka prirodnih katastrofa.

You Might Also Like