Vesti

Trening o SPHERE standardima


Od 23. do 26. oktobra Caritas Srbije organizovao je trening SPHERE standarda za koordinatore Caritasa u Srbiji. Trening je predvodila Nina Wöhrmann, stručnjak za SPHERE standarde koja je u 4 dana predstavila minimalne standarde koje humanitarne organizacije moraju ispunjavati kada pružaju pomoć. U prva dva dana, učesnici su saznali više o minimum standardima i prezentovana … Continue reading Trening o SPHERE standardima

Akcija sadnje sa učenicima Osnovne škole „Dušan Jerković“ u Inđiji


U ponedeljak 16. oktobra u Osnovnoj školi „Dušan Jerković“ u Inđiji, Caritas je organizovao akciju sadnje u okrivru promocije Svetskog dana smanjivanja rizika od katastrofa. Cilj sadnje jeste da se deca i kroz praktičan rad upoznaju sa neophodnošću zaštite životne sredine u cilju smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Mali vetrozaštitni pojas visokog rastinja će razbijajući … Continue reading Akcija sadnje sa učenicima Osnovne škole „Dušan Jerković“ u Inđiji

Takmičenje u igrici „Ne rizikuj čoveče“ organizovano u Čereviću


Povodom obeležavanja 13. oktobra Svetskog dana smanjenja rizika od prirodnih katastrofa, Caritas Srem je u subotu organizovao takmičenje dece u edukativnoj igrici “Ne rizikuj, čoveče” u mesnoj zajednici Čerević. Edukativna igra omogućava deci da kroz igru i takmičenje obnove svoje znanje o prirodnim katastrofama, zaštiti životne sredine, reciklaži, kao i da unaprede svoje veštine zaštite … Continue reading Takmičenje u igrici „Ne rizikuj čoveče“ organizovano u Čereviću

Mašine za pranje i sušenje veša za izbeglice u Adaševcima


Od utorka 4.oktobra, izbeglice, koje su smeštene u prihvatnom centru Adaševci, imaju pristup veš mašinama gde mogu oprati i osušiti svoju garderobu. Ove mašine se takođe koriste za potrebe centra za prihvat izbeglica, pranje posteljine i ćebadi. Kupovinu i montažu mašina organizovao je Caritas Srem uz finansijsku pomoć Italijanske biskupske konferencije i fonda „8 X … Continue reading Mašine za pranje i sušenje veša za izbeglice u Adaševcima

Share the journey: Radionica kuvanja sa izbeglicama iz Principovca


U subotu 30. septembra u letnjoj Vladičanskoj rezidenciji (Ruski Dvor) u Šidu održana je interkulturna radionica kuvanja, kojoj je prisustvovalo deset žena iz PC Principovac, kao i predstavnice lokalnog stanovništva iz Šida. Radionicu su zajedno organizovali Caritas Apostolskog Egzarhata, Caritas Srem i SOS dečija sela Srbija. Cilj je bilo druženje i upoznavanje druge kulture kroz … Continue reading Share the journey: Radionica kuvanja sa izbeglicama iz Principovca

Donacija Caritasa Centru za hemodijalizu Stara Pazova


U utorak 26. septembra 2017 u Centru za Hemodijalizu Stara Pazova, direktor Caritasa Srem preč. Jozo Duspara i koordinator Petar Dujić, predali su kao donaciju digitalnu vagu koja će služiti za merenje nepokretnih pacijenata. U centru za hemodijalizu u Staroj Pazovi do sada je predstavljao problem merenje nepokretnih pacijenata ili pacijenata bez gornjih ili donjih … Continue reading Donacija Caritasa Centru za hemodijalizu Stara Pazova

Radionica o elementarnim nepogodama u školi „Radivoj Popović“ u Zemunu


U školi „Radivoj Popović“ u Zemunu, specijalizovanoj za vaspitanje i obrazovanje dece sa oštećenjem sluha, razvojnom disfazijom, autizmom, disharmoničnim razvojem i govorno- jezičkim problemima, u utorak 13. juna održana je još jedna radionica o smanjenju rizika od elementarnih nepogoda. Osoblje ove škole stavlja poseban akcenat na što bolju socijalizaciju i integraciju učenika u društvenu zajednicu, … Continue reading Radionica o elementarnim nepogodama u školi „Radivoj Popović“ u Zemunu

Sadnjom obeležen dan zaštite životne sredine u Staroj Pazovi June 6, 2017


U okviru projekta “Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda” Caritas Srijem je darovao opštini Stara Pazova 300 sadnica, koje će se za nekoliko godina koristiti za izgradnju vetrozaštitnih pojaseva na putevima ove opštine, kako bi ih zaštitili od nanosa snega tokom zimskog perioda. Dok ne izrastu sadnice javora, breza i bora zasađene su u rasadniku Brest, … Continue reading Sadnjom obeležen dan zaštite životne sredine u Staroj Pazovi June 6, 2017

Radionice o smanjivanju rizika od katastrofa u Osnovnoj školi „Sutjeska“ u Zemunu


U organizaciji Caritasa Srijem u Osnovnoj školi „Sutjeska“ u Zemunu, 17. maja održane su radionice o smanjivanju rizika od katastrofa, kojima je prisustvovalo 95 učenika od drugog do petog razreda, kao i 9 nastavnica. Svi učenici drugog i trećeg razreda su dobili priručnike o elementarnim nepogodama „Pripremimo se sa Hermanom“, za učenike četvrtog i petog … Continue reading Radionice o smanjivanju rizika od katastrofa u Osnovnoj školi „Sutjeska“ u Zemunu

Caritas pomaže uređenje kanala u Sremskoj Mitrovici


Srijemska Mitrovica je bila u kritičnom stanju u poplavama 2014. godine. Trenutno najveći problemi ove opštine su uređenje kanala i kanalske mreže, kako bi mogli da se osposobe za odvod atmosferskih padavina, čime bi se sprečio rizik od sakupljanja vode na rizičnim mestima. Iz tog razloga, u okviru projekta „Smanjivanje rizika od katastrofa“ Caritas Srijem … Continue reading Caritas pomaže uređenje kanala u Sremskoj Mitrovici