Caritas Srem organizovao “Shopping day” za decu smeštenu u Prihvatnom centru Šid


U saradnji sa Komesarijatom za izbeglce i migracije (KIRS), Caritas Srem je 23.12.2022. godine organizovao Shoping day za decu migranata smeštenih u Prihvatnom centru Šid. Ova akcija je sprovedena u okviru projekta AFFECTION (A Future For Every Child Through Inclusion in Our Neighborhood) regionalnog projekta koji finansira Ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije. Pored materijalnog, Shoping day je imao i edukativni karakter, budući da je … Continue reading Caritas Srem organizovao “Shopping day” za decu smeštenu u Prihvatnom centru Šid

PREDSTAVNICA AUSTRIJSKOG CARITASA U POSJETU SRIJEMSKOJ BISKUPIJI


SRIJEMSKA MITROVICA (TU) – u petak, 21. listopada, gospođa Birgit Ertl-Koestler, direktorica Odjela za stratešku podršku i hitnu pomoć pri Austrijskom nacionalnom Caritasu, posjetila je Srijemsku biskupiju i Caritas Srijem u pratnji koordinatora projeka “Your job” g. Tobiasa Nolkea.  Birgit Ertl-Koestler bila je više godina koordinatorica djelovanja austrijskog Caritasa na području jugoistočne i istočne Europe, te … Continue reading PREDSTAVNICA AUSTRIJSKOG CARITASA U POSJETU SRIJEMSKOJ BISKUPIJI

Održan Nacionalni susret volontera i zaposlenih u Caritasu


Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu bila je domaćin ovogodišnjeg Nacionalnog susreta volontera i zapsolenih u Caritasu, koji je održan 15.10.2022. Bila je ovo prilika da se stari prijatelji okupe,  da se steknu nova poznanstva, ali pre svega da se zaviri u sopstvenu dušu i dokuči sama srž Caritasa. Tema Susreta, o kojoj je … Continue reading Održan Nacionalni susret volontera i zaposlenih u Caritasu

Caritas Srem obeležio Svetski dan smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa


Povodom Svetskog dana smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa, koji se obeležava 13.oktobra, Biskupijski Caritas Srem održao je u četvrtak 13.10. nekoliko radionica za učenike Osnovne škole “Branko Radičević” u Maradiku. Interaktivne radionice su održane u cilju edukacije učenika o prirodnim katastrofama, njihovim uzrocima i pravilnom postupanju u slučaju njihovog nastanka, kako bi se posledice izbegle … Continue reading Caritas Srem obeležio Svetski dan smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa

Deca u potrebi i deca iz Prihvatnog centra u Šidu dobila đačke rančeve i školski pribor


U okviru projekta AFFECTION biskupijski Caritas Srijem je 31.8.2022. podijelio ruksake i školski pribor djeci smještenoj u Prihvatnom centru za migrante Šid. Na susretu s migrantima i u podijeli ruksaka sudjelovao je predsjednik Caritasa Srijem, biskup koadjutor mons. Fabijan Svalina. Okupljenoj djeci i njihovim roditeljima poželio je puno uspjeha u novoj školskoj godini koja uskoro … Continue reading Deca u potrebi i deca iz Prihvatnog centra u Šidu dobila đačke rančeve i školski pribor

Podizanje kapaciteta zaposlenih na projektu Affection – budućnost za decu i mlade


U okviru projekta Affection – budućnost za decu i mlade, u Beogradu je 20. i 21. jula održana dvodnevna radionica/trening namenjena Caritasovom osoblju koje u izbegličkim kampovima radi sa decom i mladima. Teme ovih obuka bile su zaštita korisnika (safeguarding) i anti-stres. Treninzi su održani sa ciljem da se volonteri i zaposleni u različitim kampovima okupe, … Continue reading Podizanje kapaciteta zaposlenih na projektu Affection – budućnost za decu i mlade

Mladi u ruralnim sredinama – izazovi i prilike


U okviru regionalnog projekta YourJob, u svečanoj sali SO Irig, 13. jula 2022. godine održan je okrugli sto pod nazivom Mladi u ruralnim sredinama – izazovi i prilike. Okrugli sto je održan u organizaciji Caritasa Srbije i Caritasa Srem, sa ciljem predstavljanja rezultata projekta YourJob i sagledavanja mogućnosti za unapređenje položaja mladih, a posebno za povećanje zapošljivosti mladih iz ruralnih … Continue reading Mladi u ruralnim sredinama – izazovi i prilike

Međunarodni sastanak partnera na projektima potpore migrantima


U periodu od 4. do 7. srpnja 2022. god., u Sarajevu je održan međunarodni sastanak partnera u okviru projekta Affection (Za budućnost svakog djeteta kroz inkluziju u našem susjedstvu). Međunarodnom sastanku su od 5. i 6. srpnja prisustvovali predstavnici nacionalnih i biskupijskih ureda Caritasa iz: Srbije, Austrije i Bosne i Hercegovine. Sastanak je održan s … Continue reading Međunarodni sastanak partnera na projektima potpore migrantima

Održana završna konferencija u okviru projekta YourJob


U Beogradu je 24. maja 2022. godine održana Završna konferencija u okviru projekta YourJob (Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkans). Konferencija je imala za cilj da, kroz predstavljanje rezultata projekta i otvorenu diskusiju, dođe do preporuka za unapređenje usluga i aktivnosti organizacija civilnog društva na polju podizanja kapaciteta mladih i njihove konkurentnosti na tržištu rada. Na samom početku, prisutne su pozdravili … Continue reading Održana završna konferencija u okviru projekta YourJob