Caritas Srem obeležio 13. oktobar – svetski dan smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa

Učestalost prirodnih katastrofa u poslednjih nekoliko godina, nametnula je sve veću potrebu edukacije građana, posebno dece, o merama i aktivnostima samozaštite. Pored edukativnih materijala za decu uzrasta do 10 godina, Caritas Srbije je u okviru projekta ABC EUAV razvio i online aplikaciju za decu iznad 10 godina starosti. Prolazeći kroz aplikaciju deca će učiti o poplavama, požarima, zemljotresima, olujama I klizištima. Kako koja od navedenih prirodnih katastrofa nastaje, kako I šta preduzeti u slučaju da se nađu u blizini ili u samoj nepogodi je na zanimljiv I interaktivan način opisano I objašnjeno. Kroz kvizove nakon svakog poglavlja deca mogu da testiraju prethodno pročitano I naučeno.

13. Oktobra, na dan svetskog smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa, Petar Dujić, koordinator Biskupijskog Caritasa Srem zajedno sa Jovanom Lončarević, ekspertom na projektu DRR isped Caritasa Srbije, u osnovnoj školi „Boško Palkovljević Pinki“ u Staroj Pazovi, đacima 6 razreda su predstavili online aplikaciju koju su oni sa maksimalnom radoznalošću prihvatili I testirali. Mnoštvo zanimljivih informacija je dodatno budilo njihovu radoznalost I želju za daljim otkviranjem I učenjem o prirodnim katastrofama. Najzanimljiviji deo su naravno bili kvizovi I testiranje znanja. Prezentaciji su prisustvovali I nastavnici geografije koji su u online platformi prepoznali mogućnost dodatnog edukovanja đaka I upotrebu iste u toku nastave.

Ova prezentacija održana je u okviru DRR projekta koji finansira Caritas Nemačke, a na teritoriji Srijemske biskupije implementira Biskupijski Karitas Srem.

Online aplikacija je dostupna na sajtu Caritasa i možete pristupiti klikom na ovaj link

DRR Children Serbian (iseazy.com)

You Might Also Like