Caritas u poseti NVO Atina

Predstavnici Caritasa Srbije, Caritasa Srem, Caritasa Zrenjanin i Caritasa Aleksinac posetili su Bagel Bejgl, socijalno preduzeće koje je osnovala NVO Atina. Ova organizacija, osnovana 2004. godine,  angažovana je na programima sveobuhvatnog socijalnog uključivanja žrtava trgovine ljudima i drugih vidova eksploatacije, kao i žrtava porodičnog nasilja. Razgovarali smo o izazovima sa kojima se naše organizacije susreću u svom radu i razmenili iskustva u razvoju socijalnog preduzetništva, koje Caritas prepoznaje kao jednu od ključnih vidova socijalne inkluzije.Naši domaćini su nas ugostili izvrsnim pecivom koje se proizvodi u Bagel Bejglu. Osim što ćete uživati u ukusnom pecivu, pozivamo vas da posetite ovo čarobno mesto u Ulici Kneza Danila 39, u Beogradu, kako biste podržali rad ove organizacije i doprineli unapređenju položaja žrtava trgovine ljudima.

You Might Also Like