Direktor Caritasa Srbije posetio Caritas Srem

U četvrtak, 7. decembra 2021. godine, direktor Caritasa Srbije, o. Mihai Gherghel posetio je Caritas Srem. U razgovoru sa direktorom i koordinatorom Caritasa Srem, preč. Jozom Dusparom i gospodinom Petrom Dujićem, o. Gherghel se upoznao sa aktivnostima koje sprovode i izazovima sa kojima se susreću delatnici ovog dijecezanskog Caritasa. Sa druge strane, o. Gherghel predstavio je svoju viziju Caritasa i svoje planove za budućnost. Cilj posete je uspostavljanje što tešnjih odnosa i bliskije saradnje između nacionalnog i biskupijskih Caritasa, kako bi naša mreža na što efikasniji način delovala i bila u mogućnosti da pruži pomoć što većem broju ljudi u potrebi. Zaključak je da jedino ukoliko delujemo zajedno i sa ljubavlju, možemo menjati svet na bolje.

You Might Also Like