YourJob tim u poseti Austriji

U organizaciji Caritasa Austrije u Beču je organizovan radni susret koordinatora projekta YourJob iz regiona u cilju pripreme nove faze projekta. Sastanku je prisustvovala i predstavnica Austrijske razvojne agencije (ADA) gospođa Michaela Flenner, koja je istakla zadovoljstvo dosadašnjim rezultatima projekta i dala osnovne smernice za ispunjenje uslova za nastavak finansiranja projektnih aktivnosti od strane ADA-e. Na kraju susreta održan je i sastanak Upravnog odbora projekta na kom su dogovoreni dalji koraci u realizaciji trenutne i izradi naredne faze projekta.

Istovremeno, ostali članovi YourJob tima (savetnici, finansijsko-administrativni asistenti i osobe zadužene za odnose sa javnošću) učestvovali su u studijskoj poseti St. Poltenu, Gracu i Klagensfurtu, kako bi se upoznali sa aktivnostima koje Caritas u ovim gradovima realizuje na polju osnaživanja i povećanja zapošljivosti mladih i drugih ranjivih kategorija. Učesnici su se upoznali sa radom Caritasovih socijalnih preduzeća koja za cilj imaju podizanje kapaciteta i upošljavanje ljudi koji iz različitih razloga imaju otežan pristup tržištu rada – socijalne restorane, hotele, second hand shop-ove, različite radionice za izradu predmeta od recikliranog materijala, kao i prodavnice u kojima se ti predmeti mogu kupiti.

Delegaciju iz Srbije činili su predstavnici Caritasa Srbije, Caritasa Srem, Caritasa Zrenjanin, Caritasa Beogradske Nadbiskupije i Caritasa Aleksinac. Caritas nastavlja sa radom na unapređenju položaja svih ranjivih kategorija stanovništva.

You Might Also Like