Održana završna konferencija u okviru projekta YourJob

U Beogradu je 24. maja 2022. godine održana Završna konferencija u okviru projekta YourJob (Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkans). Konferencija je imala za cilj da, kroz predstavljanje rezultata projekta i otvorenu diskusiju, dođe do preporuka za unapređenje usluga i aktivnosti organizacija civilnog društva na polju podizanja kapaciteta mladih i njihove konkurentnosti na tržištu rada.

Na samom početku, prisutne su pozdravili mons. Stanislav Hočevar, predsednik Caritasa Srbije, gospođa Karin Traunmuller, zamenica šefa Misije u Ambasadi Austrije i prof. dr Sandra Grujičić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja (MINRZS).

Nakon uvodnog dela, rezultate projekta predstavili su Tobias Noelke, regionalni koordinator projekta, Marina Kostić, koordinator projekta u Srbiji i Jovana Stojanović, karijerna savetnica Caritasa Aleksinac. Svoja iskustva sa projekta podelili su i YourJob šampioni, Gordana Džigurski, predstavnica opštine Irig, Marko Ćurčić, vlasnik Fizio Spa centra iz Zrenjanina, kao i mladi korisnici projekta YourJob Dijana Mandić, Aleksandar Krunić, Andrijana Mikulović i Stojadin Denkić.

U nastavku programa održana je panel diskusija Nove mogućnosti i partnerstva. U ovom delu programa Milica Janačković iz MINRZS-a predstavila je program Garancija za mlade, Ivana Čvorović Plavšić iz Agencije za kvalifikacije predstavila je Akreditaciju programa za KViS, dok je o sinergiji kroz udruživanje i zajedničkom traženju rešenja za problem nezaposlenosti i radne neaktivnosti mladih govorio je gospodin Željko Skenderović, predstavnik kompanije Infostud/startuj.com

Na konferenciji je prikazan i kratak film o projektu YourJob, koji možete pogledati na linku na dnu ovog članka. Tokom drugog dela konferencije učesnici su se podelili u tri fokus grupe: predstavnici mladih, poslodavci i karijerni praktičari.

Projekat YourJob počeo je sa realizacijom u aprilu 2019. godine zahvaljujući finansijskoj podršci Austrijske razvojne agencije, Renovabisa i Caritasa Austrije. Cilj projekat usmeren je na podizanje kapaciteta mladih, njihove zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada. Projekat je regionalnog tipa, a u Srbiji se realizuje u Zrenjaninu, Rumi, Irigu i Aleksincu, kroz partnerstvo Caritasa Srbije sa Biskupijskim Caritasom Srem, Biskupijskim Caritasom Zrenjanin i Caritasom Aleksinac.

Temelj YourJob projekta jeste individualni pristup u podršci svakoj mladoj osobi. Uz usluge karijernog vođenja i savetovanja,  kandidatima se pruža široka lepeza mogućnosti – treninzi univerzalnih i tehničkih veština, besplatni profesionalni kursevi u cilju dokvalifikacije i prekvalifikacije, plaćena šestomesečna stručna praksa kod poslodavca, pa čak i finansijska podrška za pokretanje privatnog biznisa.

U fokusu projekta posebno se nalaze mlade osobe u osetljivom položaju, kao što su mlade osobe sa invaliditetom, pripadnici/e nacionalnih manjina, mladi iz hraniteljskih, nefunkcionalnih ili socijalno ugroženih porodica, mladi iz ruralnih krajeva. Takođe, treba istaći da je princip rodne ravnopravnost integrisan u sve aspekte projekta.

Zahvaljujući ovako sveobuhvatnom pristupu i predanom radu pre svega karijernih savetnica, tokom tri godine realizacije projekta postignuti su sledeći rezultati: 

  • 1038 mladih prošlo je individualno karijerno vođenje i savetovanje
  • osnaženo je 207 osoba iz posebno osetljivih grupa (osoba sa invaliditetom, pripadnika/ca nacionalnih manjina, korisnika/ca socijalnih usluga)
  • 529 mladih prošlo je “soft skills” obuke
  • 179 mladih pohađalo je neki od profesionalnih kurseva
  •  96 mladih imalo je priliku da bude na plaćenoj stručnoj praksi
  •  62 mladih pohađalo je trening o preduzetništvu
  •  18 mladih dobilo je finansijsku podršku za pokretanje sopstvenog biznisa
  •  ostvarena je saradnja sa skoro 200 poslodavaca
  •  potpisano je 125 memoranduma o saradnji
  • 213 mladih se zaposlilo zahvaljujući projektu YourJob

Projekat se završava u julu mesecu, a trenutno je u toku planiranje realizacije druge faze projekta.

You Might Also Like