Poseta Caritasa Austrije

U utorak, 07.02.2023 godine delegacija Austrijskog Caritasa: gospođa Gudrun Gusel šefica odjeljenja za EUropu, Matteo Putzolu, projektni menadžer AFFECTION projekta, Ana Maria Steiner PR Caritasa Graz, Klaudija Schmidt, pravni ekspert na projektu AFFECTION zajedno sa Tobiasom Nolkeom regionalnim koordinatorom projekta “Your Job”, Darkom Totom nacionalnim koodrinatorom Caritasa Srbije i Markom Šalićem koordinatorom migrantskih projekata u Caritasu Srbije, posjetila je Caritas Sremske Biskupije s ciljem da se bolje upozna s radom Caritasovih projekata u Šidu, te sa rezultatima prošlogodišnjih Caritasovih projekata u Rumi.

Posjeta je započela u jutarnjim satima u Biskupskom ordinarijatu u Srijemskoj Mitrovici, gdje su gosti svečano dočekani od strane biskupa koadjutora monsinjora Fabijana Svaline kao i njegovih suradnika biskupijskog kancelara Tomislava Lasića i generalnog vikara Josipa Ivešića, kao i direktora Caritasa Srijema, prečasnog Joze Duspare, koji je dopratio delegaciju. Tijekom sastanka biskup je gostima predstavio Srijemsku biskupiju i ukazao na potrebe i buduće planove u radu biskupije i biskupijskog Caritasa. Nakon sastanka delegacija se uputila u Principovac i Šid kako bi posjetila migrantske kampove i na taj način se upoznala s radom zaposlenih te sa samim korisnicima kampa. Kroz ovu posjetu članovi delegacije Austrijskog Caritasa imali su priliku da se informiraju o rezultatima projekta AFFECTION koji se od 2021. godine provodi u migrantskim kampovima u Šidu i Principovcu.

Posjeta je nakon kratke pauze za ručak nastavljena obilaskom novih prostora za urede u Šidu, koja je otvorena s početkom druge faze projekta “Your Job” također podržanog od strane Austrijskog Caritasa. U uredima su delegate dočekali kordinatorica projekta Marina Kostić i karijerna savjetnica Sara Žurovski. Posjeta se nastavila obilaskom Rume gdje su gosti iz Austrije imali priliku upoznati se sa mladima koji su izabrani za dobitnike „grantova“, tj. stipendija za pokretanje vlastitog biznisa koji su dodijeljeni tijkom prve faze projekta “Your Job” 2019.-2022. godine. Prilikom ove posjete obišli su vrt rezanog cvijeća “Venerin vrt” koji je otvorila mlada Branislava Skakavac, zatim Nikolinu Janković koja je također zahvaljujući podršci projekta otvorila svoj frizersko-kozmetički salon i atelje ljepote “N-Divine”. Treća dobitnica granta koju je austrijska delegacija posjetila u Rumi bila je Željana Mojsilović koja je uz pomoć dodijeljenog granta otvorila Salon za njegu i uljepšavanje kućnih ljubimaca “Kuća Šapa”. Prilikom posjete mladih koji su zahvaljujući projektu “Your Job” započeli svoje biznise, gosti iz Austrije imali su priliku uvjeriti se u uspješnost i rezultate prve faze projekta koji se ove godine nastavlja na novoj lokaciji u Šidu.

 
Tekst: Sara Žurovski

You Might Also Like