Održana Focus Grupa za projekat Your Job2

Dana 22.2.2023 u novootvorenoj kancelariji u Šidu, održan je prvi sastanak fokus grupe na kome su se okupili 6 mladih iz opštine Šid. Sastanak je predvodila karijerna savetnica Žurovski Sara, koja je na početku sastanaka pozdravila prisutne i u kratkim crtama predstavila drugu fazu projekata „Your Job“ i glavne ciljeve i faze koje projekat obuhvata.

Usledile su kratke diskusije sa mladima koje su uključile pitanja rodne ravnopravnosti, rodno zasnovanog nasilja i ostalih oblika nasilja (ekonomsko, emocionalno i fizičko) koje se mogu prepoznati i identifikovati kako na tržištu rada tako i u samoj zajednici. Takođe diskusija i razgovor obuhvatio je poteškoće na koji mlade nailaze pri zapošljavanju kao i korisne usluge koje su mladima dostupne za povećanje njihove konkurentnosti na tržištu. Po završetku diskusije zainteresovanih mladih imali su priliku da postave dodatna pitanja u vezi projekta, te uslovima i načinima koji su potrebni za aktivno sudelovanje u projektnim uslugama.

You Might Also Like