Info sesije u Srednjim školama u okviru projekta Your Job2

Gimnazija „Sava Šumanović“ kao i Srednja tehnička škola “Nikola Tesla” u Šidu, u saradnji sa Caritasom Srem omogućila je održavanje info-sesija na kojima su mladima predstavljene mogućnosti koje pruža projekat YourJob2. Prisustvovali su učenici završnih godina četvorodgodišnjeg smera poljoprivredni tehničar i trogodišnjeg smera trgovac i bravar kao i učenici gimnazije opšteg, društveno-jezičkog smera i smera ekonomski tehničar.

Takođe i u Srednjoj stručnoj školi “Borislav Mihajlović-Mihiz” u Irigu održana je info-sesija na kojoj su mladi imali priliku da se upoznaju sa mogućnostima projekta YourJob2.  Prisustvovali su učenici završnih godina četvorodgodišnjeg smera kulinarski tehničar i vinogradar- vinar. Projekat je posebno atraktivan učenicima završne godine, budući da će veliki broj njih okušati svoju sreću na tržištu rada i da im će im podrška u tome dobro doći.

You Might Also Like