Caritas Srem potpisao Memorandum sa Romskim udruženjem iz Šida

Dana 26.04. 2023 godine potpisan je Memorandum o saradnji i razumevanju na realizaciji projekta Your Job 2 izmedju Caritasa Srem i Udruženje Roma „Sidoskhe Rroma“ u Šidu. Zahvalni smo predsednici udruženja Zlatki Jovanović, koja je uvidela značaj projekta YourJob i iskazala svoju spremnost da pruži podršku u osnaživanju mladih Roma iz Šida.

U posebnom fokusu projekta su mlade žene i pripadnici/e ranjivih grupa, kao što su mlade osobe sa invaliditetom, mlade Romkinje i Romi i drugi pripadnici/e nacionalnih manjina, kao i mladi iz ruralnih sredina. Ono što YourJob projekat izdvaja od drugih, sličnih programa jeste individualni pristup svakom korisniku. Sve aktivnosti se kreiraju prema sklonostima, sposobnostima i željama korisnika/ca, ali i u skladu sa realnim potrebama na tržištu rada.

Ovom prilikom pozivamo sve mlade iz Šida i Iriga koji žele da osnaže i unaprede svoje kapacitete i šanse na tržištu rada da nas kontaktiraju i zakažu svoje individualno karijerno vođenje i savetovanje.

ZAKAŽITE SVOJE INDIVIDUALNO SAVETOVANJE!

Savetnica: Sara Žurovski

zurovski.sara@caritas-srem.rs

+381 63 438 037

Karađorđeva 79, ŠID


Sve usluge su besplatne!

You Might Also Like