POZIV POSLODAVCIMA DA SE UKLJUČE U YOURJOB PROGRAM STRUČNE PRAKSE

Caritas Srem poziva sve zainteresovane POSLODAVCE iz Šida i Iriga  – registrovane pravne subjekte (javne ustanove, institucije, privredna društva, preduzetnike, nevladine organizacije i sl.) da se prijave za učešće u realizaciji stručne prakse za mlade u okviru projekta YourJob 2.

Projekat YourJob 2 ima za cilj da doprinese podizanju zapošljivosti mladih, a poseban fokus stavlja na nezaposlene mlade u osetljivom položaju. Projekat finansiraju Austrijska razvojna agencija, Caritas Francuske i Caritas Austrije, a realizuje se kroz partnerstvo Caritas organizacija iz regiona. U Srbiji, projekat sprovode Caritas Srbije, Biskupijski Karitas Zrenjanin, Biskupijski Karitas Srem i Caritas Niš.

Program stručne prakse sufinansira se u trajanju od 3 do 5 meseci i to u maksimalnom iznosu od 350,00 EUR mesečno (u dinarskoj protivvrednosti) po kandidatu za bruto 2 nadoknadu svih troškova stručne prakse.

Prednost će imati poslodavci koji su spremni da i sami finansiraju realizaciju stručne prakse, kroz dodatne mesece ili dodatni mesečni iznos.

Prijavom poslodavci iskazuju zainteresovanost.

Realizacija stručne prakse zavisiće od interesovanja mladih za predložena radna mesta. Javni poziv je otvoren do utroška projektnih sredstava, a najkasnije do 1. juna 2025. godine.

Na poziv mogu da se prijave registrovani pravni subjekti (javne ustanove, institucije, privredna društva, preduzetnici, nevladine organizacije i sl.) iz Šida i Iriga.

Napomena: Pre potpisivanja Ugovora o realizaciji stručne prakse, Caritas zadržava pravo da proveri poslovnu dokumentaciju, kao i solventnost i likvidnost poslodavca.

Više informacija o javnom pozivu možete pročitati i preuzeti:

Poslodavci koje žele da iskažu interesovanje za učešće u realizaciji stručne prakse treba da popune prijavni obrazac i pošalju na e-mail adresu:

    Sara Žurovski, karijerna savetnica
    zurovski.sara@caritas-srem.rs
    Telefon: 063 438037

    You Might Also Like