OBLJETNICA CARITASOVOG DNEVNOG CENTRA

SR. MITROVICA (TU) – Početkom ove godine mitrovački Caritas je obilježio značajan jubilej,  20 godina rada i djelovanja u Srijemskoj Mitrovici, a u utorak, 25. lipnja, je tomu pridodana i šesta obljetnica rada jedinstvenog centra za odrasle osobe sa mentalnim oboljenjima i smetnjama u Srijemu.

Gosti proslave su bili partneri i suradnici koji su tijekom ovih šest godina učinili da rad mitrovačkog Caritasa bude visokokvalitetan i krunisan licencom za rad resornog Ministarstva.Proslavi su nazočili predstavnici Grada, Biskupijskog Caritasa „Srijem“, Centra za socijalnu skrb, Zavoda za javno zdravlje, Doma zdravlja, Opće bolnice, PIO fonda, Crvenog križa, Rotaract cluba, partnerskih udruga, škola i pojedinaca.

Prvih pet godina njemački Caritas je financirao implementaciju ove inovativne usluge, da bi prošle godine, nakon licenciranja, financiranje usluge preuzeo Grad Srijemska Mitrovica. Potpisan je protokol o suradnji gdje je točno definirana suradnja sa Centrom za socijalnu skrb, zdravstvenim ustanovama i lokalnom samoupravom, razvijajući posebno vrijednu komplementarnu uslugu u zajednici.

Kroz ovih šest godina Caritasov centar je razvio čitavu mrežu sjajne suradnje sa mnogim mitrovačkim institucijama, ustanovama i udrugama. Multisektorska komisija se redovito okuplja i razmatra napredak korisnika centra. Komisija je sačinjena od psihijatrice odjela psihijatrije Opće bolnice Sremska Mitrovica, psihologinje iz Centra za socijalnu skrb, socijalne radnica, medicinske sestre i koordinatorice Caritasa.

Dva puta mjesečno tijekom školske godine fizioterapeutski smjer srednje medicinske škole realizira praktičnu nastavu kod nas. Zavod za javno zdravlje u suradnji sa Domom zdravlja  ima predavanja na različite zdravstvene teme, liječnici opće prakse vrše preglede i konzultacije s korisnicima. Redoviti smo donatori i prijatelji Srijemske sigurne kuće,“ kaže koordinatorica Kristina Dragišić.

Svake nedjelje održavaju se muzičko relaksacione radionice sa vibroterapijom, kreativne radionice i slikarski atelje. Volonteri rade sa korisnicima dekupaž i stare zanate: vez, heklanje i štrikanje, pustovanje vune. Jednom mjesečno održavaju se poetski susrete sa mitrovačkim pjesnicima, dirljive susrete sa mladima iz Rotaract cluba iz Srijemske Mitrovice, koji uvijek muzikom i pjesmom krunišu svoje posjete koje su uvijek donatorske. „Ekološka predškolska ustanova ‘Stonogica’ još od 2018. godine razvija inkluzivne aktivnosti sa nama. Dragi prijatelji iz Udruge ‘Tiho zvono’ donose nam namirnice Banke hrane Vojvodina kojima znatno pomažu naš rad, ali i životne potrebe naših najsiromašnijih korisnika svih servisa koje pružamo(pored centra to su kućna i palijativna njega, pomoć u kući i rentiranje medicinskih i ortopedskih pomagala.)

A 2021. godine smo kroz veoma značajnu donaciju od Ambasade SR Njemačke proširili našu radno okupacionu terapiju na proizvodnju papirnih vrećica za pekare i tako ušli u sferu socijalnog poduzetništva. Iste godine je i GIZ – njemačka agencija za međunarodnu suradnju donirala  veoma vrijednu tehničku opremu za naš centar kao i JAWA program za naše slijepe korisnike.

“Svako svojim životom na ovom svijetu urezuje trag, ostavlja pečat. Svaka gesta dobrote, karitativno djelo, treba biti nadahnuto ljubavlju i razumijevanjem, pažnjom i nježnošću, a da iz svakog pogleda i riječi isijava suosjećanje i ljubav. Tako je moguće bar malo ublažiti trpljenje, samoću, očaj i siromaštvo. Ljubiti bližnjega naša je zadaća i misija kojom pokazujemo da su svi ljudi vrijedni i jedinstveni, jer su djeca Božja. S tim duhom i sa snažnom vjerom, iskrenom ljubavlju i neugaslom nadom nastavljamo dalje,“ zaključuje Dragišić.

You Might Also Like