‘’Čarobni svet medenjaka’’ u Hrtkovcima

U okviru projekta Razvoj Caritasa – smanjenje siromaštva počela je realizacija radionica namenjenih volonterima i svim zainteresovanim osobama na nivou razvoja župnog Caritasa. Predviđeno je da se održi ukupno 10 radionica, odnosno po dve u svakoj Nad/biskupiji. Radionica je osmišljena tako da se prvo predstavi način rada jednog župnog Caritasa uz prezentaciju primera dobre prakse. Za praktični deo radionice angažovan je g. Petar Žuljević, šef poslastičarnice u francuskom hotelu ‘’Mama Shelter’’ u Beogradu, koji se rado odazvao da svojim talentom i radom doprinese razvoju Caritasa na nivou župa. Petar u okviru ove radionice prezentuje način dekorisanja i pakovanja medenjaka, čijom prodajom se mogu prikupiti sredstva, namenjena potrebama župnog Caritasa. Nakon njegove prezentacije svi prisutni volonteri dobijaju zadatak da ukrase medenjake i da na taj način ispolje svoju kreativnost i maštovitost.

Ova radionica nosi naziv ‘’Čarobni svet medenjaka’’, a prva u nizu je održana u petak 2. marta 2018. godine u Sremskoj biskupiji, u župi Hrtkovci. Na radionici su bili prisutni volonteri iz župa Hrtkovci i Nikinci i filijale Platičevo.

You Might Also Like