Interaktivne radionice o elementarnim nepogodama u školi „Sonja Marinković“ u Zemunu

U Osnovnoj školi „Sonja Marinković“ u Zemunu 28. i 29. novembra održano je šest radionica o elementarnim nepogodama, u kojima je učestvovalo 317 učenika. U interaktivnom razgovoru sa Jovanom Lončarević, magistrom civilne zaštite i stručnim saradnikom Caritasa na projektu „Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda“ učenici drugog, trećeg, četvrtog razreda, kao i grupe učenika petog razreda, imali su priliku da saznaju više o poplavama, zemljotresima, klizištima i požarima i o načinu zaštite u ovakvim situacijama. Znanje stečeno tokom ovih radionica učenici će moći da obnove kroz edukativne slikovnice „Pripremimo se sa Hermanom“, koje su dobili na poklon. Osim 250 primeraka ove slikovnice, koje je Caritas obezbedio školi, škola će takođe dobiti i društvenu igru „Ne rizikuj čoveče“, kojom će na časovima Čuvara prirode proveriti znanje stečeno na ovim radionicama.

You Might Also Like