Časovi jezika u Prihvatnim Centrima

U okviru raznoraznih radionica koje je osmislio Caritas i koje implementira u prihvatnom centru “Principovac” u Šidu su i časovi srpskog i engleskog jezika.  Dve radionice koje traju po sat vremena veoma brzo proteknu. Lica koja redovno prisustvuju su iz Irana, Afganistana, Alžira i Pakistana. Ono što uče na časovima su osnove komunikacije uz doticanje osnova gramatike. Kako sami kažu to im jako puno znači kako bi sebi olakšali sporazumevanje jedni sa drugima a i u onim zemljama ka kojima imaju želju da se nastane. Veoma je zanimljivo da imaju veliku želju  da nauče srpski jezik. Takođe i samostalno objašnjavaju značenje na njegovom maternjem jeziku  licu koje ne govori engleski. Da ova dva jezika nisu “bauk” naučiti govori i brojka od  oko 20 imigranata koji su uvek prisutni. Najveće zadovoljstvo je čuti ih u hodniku, na dvorištu a i na nekim drugim mestima kako čitko govore:”Dobar dan. Kako si? itd.”

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *