DRR radionice u Zemunu

U osnovnoj školi Svetozar Miletić u Zemunu, 27.05.2019 godine, održane su radionice za 120 učenika četvrtih razreda na temu smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Kroz interaktivnu prezentaciju, deca imaju priliku da se upoznaju sa svim prirodnim katastrofama i kako se ponašati u slučaju da se nađu u istim.  Nakon predavanja svi učenici su dobili set od 4 bojanke  „Znanjem do sigurnosti – Učim i bojim – Poplave, Požari, Zemljotresi i Oluje“. Sa ovim materijalima, učenici će uz pomoć svojih učitelja nastaviti sa radom na temu smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa tokom cele školske godine.

Caritas je aktivan na području smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa nakon majskih poplava 2014. godine.

You Might Also Like