Susret volontera Caritasa Srijemske Biskupije

SUSRET VOLONTERA CARITASA SRIJEMSKE BISKUPIJE

U subotu, 5. listopada 2019., u župi Sveta Ana u Maradiku, s početkom u 10.00 sati, organiziran je i održan Susret volontera Caritasa Srijemske biskupije. Susret se organizira na godišnjoj razini, s ciljem senzibiliziranja vjernika Srijemske biskupije o vrijednosti i veličini Caritasovog postojećeg djela i djelovanja djela, te eventualnih prijedloga o novim projektima na kojima se može raditi.

Na početku susreta, sve je okupljene pozdravio msgr. Đuro Gašparović, biskup srijemski. Pozdravljajući sve okupljene, izrazio je svoje zadovoljstvo odazivom na susret, te radom u sredinama iz kojih dolaze. To je veliki pokazatelj prisutnosti i dobre volje Katoličke crkve u mjestima u kojima živimo i radimo.

Nakon pozdrava msgr. Đure Gašparovića, uslijedio je duhovni nagovor, koji je predvodio preč. Berislav Petrović, župnik u Novom Slankamenu. Kroz prigodni odlomak Evanđelja, te igrokaz, i ovaj je dio naglasio vrijednost ljudskog djela pomaganja na kojem Caritas radi. Čak i onda kada ljudi to ne prepoznaju, u Kristovo Ime, potrebno je činiti dobro.

Zatim je uslijedilo predavanje preč. Ištvána Dobaia, bivšeg ravnatelja Caritasa Subotičke biskupije. U svom govoru, polazeći od značenja riječi Caritas = Ljubav, protumačio je što znači voljeti i ljubiti. To ne smiju biti samo izgovorene riječi, nego čovjekov životni stav, stil njegova života.

Na njegovu riječ se nadovezao i slijedeći govornik, g. Gabor Ric, sadašnji ravnatelj Caritasa Subotičke biskupije. Započinjući vježbom gledanja čovjeka pokraj sebe, te izgovaranja riječi koje nas trebaju osvijestiti o životnoj situaciji čovjeka koji se nalazi pokraj mene, pozvao je sve okupljene da imaju oko i uho jedni za druge. Bog nam je dao 10 zapovijedi da ih vršimo, ali mi na njima ne smijemo stati. Kao vjernici pozvani smo činiti koliko god nam je moguće više. To je Božji put. Caritas nije ideologija, nego stil moga života, poručio je g. Ric.

U ime civilnog sektora, svoju riječ je uputila Gordana Vukašin, koordinatorica nevladine udruge Grupa 484. Kroz predstavljanje udruge iznijela je svoje iskustvo pomaganja ljudima, kako od osnutka udruge, tako i u današnje vrijeme, kada su potrebe drugačijeg karaktera.

Svoju riječ je, svima okupljenima uputio i g. Fabio Molon, predstavnik Caritasa Bolzano–Bressanone. Caritas unosi svijetlo u živote ljudi, osobito živote onih koji se nalaze u velikoj potrebi, a čemu smo svjedoci i u današnjem vremenu. Zato je potrebno i isplati se pomagati, te trajno unositi svijetlo i radost u živote ljudi koji nas trebaju i kojima smo okruženi, poručio je, između svega g. Fabio Molon.

Na koncu je svoju riječ uputio i g. Petar Dujić, koordinator biskupijskog Caritasa Srijem. U svom obraćanju okupljenima, g. Petar Dujić je predstavio projekte na kojima se biskupijski Caritas Srijem već radi, te koji su već prisutni u Srijemskoj biskupiji.

Dnevni Centar za osobe s invaliditetom Sveta Tereza, u Srijemskoj Mitrovici

Korisnicima centra je omogućen svakodnevni boravak u centru, druženje a posebno radne terapije koje im pomažu krenuti u samostalniji život i rad i kako bi im se omogućila što manja ovisnost od institucija i pomoći drugih.

Projekt Your Job – prisutan je na teritoriju općine Ruma

Cilj je osnaživanje i zapošljavanje osoba od 15 do 30 godina.

Projekt smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa

Cilj je edukacija djece u osnovnim školama, njihovo učenje o prirodnim katastrofama, te mogućnost zaštitite u slučaju prirodne katastrofe.

Pomoć migrantima

Caritas Srijemske Biskupije radi u tri prihvatna centra koji se nalaze u Šidu, gdje svakodnevno pružaju psihosocijalnu pomoć, te kroz radionice educiraju migrante koji borave u kampovima.

Dom Sveta Elizabeta

Djelomičan odgovor Caritasa na današnje potrebe najsiromašnijih osoba koje su napuštene, žive u nehumanim uvjetima, ekstremnom siromaštvu i usamljenosti.

Kućna Njega

Na projektu kućne njege rade dva volonterska tima rade. Timovi su prisutni na teritoriji općina Šid i Ruma, gdje svakodnevno obilaze stare i bolesne osobe.

Projekt Drva

Jedan od veoma važnih projekata je podjela ogrjeva. To se čini u deset župa. U suradnji sa župnicima, Caritas je došao do osoba koje su u potrebi. Njima se u prosjeku svake godine dodjeljuje 2 metra ogrjeva. Na tom poslu su angažirani volonteri koji zajedno sa svojim župnicima obilaze teren, te prepoznaju potrebne.

Kao završni dio susreta volontera Caritasa Srijemske biskupije, svi okupljeni su se uputili u Dom Svete Elizabete, koji se nalazi u Maradiku. Tu su se mogli upoznati, sa radom i mogućnostima doma, kao i sa korisnicima koji se tamo već nalaze.

Ivica Zrno

You Might Also Like