Your Job – aktivnosti na projektu

Dana, 22.10.2019. godine u Rumi u kancelariji za mlade na projektu Your Job u poseti je bio Tobijas Noelke Predstavnik Austrijskog Caritasa  kao regionalni koordinator na projektu Your Job i  Marina Kostić, koordinator projekta za Srbiju. Tokom posetu su zajedno sa Petrom Dujićem, Koordinatorom za Biskupijski Caitas Srem i savetnikom Lidiom Irga na projektu Your Job u Rumi potpisali memorandum o saradnji sa srednjom poljoprivredno – prehrambenom školom  „ Stevan Petrović Brile“ u Rumi.

Nakon potpisivanja memoranduma o saradnji sa srednjom stručnom školom, obavljen je razgovor sa direktorkom  škole, gospođom Božić Mirjanom i konkretno se dogovorili oko aktivnosti koje će se realizovati a koji su predviđene projektom.

U Srednjoj stručnoj školi „ Branko Radičević“ je održan javni čas za učenike završnih godina ( učenici trgovačkog smera, ekonomski tehničari i pravnii tehničari). Na javnom času je bilo prisutno oko 150 učenika kojima je predstavljen projekat Your Job , gde su dobili detaljne informacije vezane za projekat kao i projektne aktivnosti koje su im na raspolaganju.

You Might Also Like