Nove stručne prakse za mlade

Od prvog septembra još četiri mlade korisnice započinju sa obavljanjem stručne prakse u Irigu u okviru regionalnog projekta ekonomskog osnaživanja mladih YourJob. Predstavnici Caritasa Srem potpisali su Memorandume o saradnji sa tri iriška preduzeća.

Zorica Jovanović iz Iriga, imaće priliku da se tokom šestomesečnog perioda stručno osposobi za obavljanje poslova pravnog tehničara u JKP „Komunalac“. Na poziciji psihologa HR menadžera u vinariji „Kovačević“ šestomesečnu praksu obavljaće naša korisnica Ljubica Jovanović. Saradnja je ostvarena i sa preduzećem za proizvodnju i promet alkohonih pića „Krstašica Irig“. U ovom preduzeću stručnu praksu će obavljati dve korisnice projekta YourJob. Katarina Ostojić iz Vrdnika će imati priliku da se, kao tehnolog, osposobi na poslovima proizvodnje vina i rakije, dok će se kao Turizmolog u ovom preduzeću prvo radno iskustvo steći Ivana Gudurić iz Iriga.

Svim našim praktikantima želimo puno uspeha u daljoj karijeri. Caritas nastavlja sa pružanjem podrške mladima, ali i svim drugim ranjivim kategorijama stanovništva i pojedincima u potrebi.

You Might Also Like