Uručena donacija Domu zdravlja Šid

U ponedeljak, 29. marta, koordinator Caritasa Srem, gospodin Petar Dujić, uručio je Domu zdravlja Šid donaciju u medicinskoj opremi vrednu približno 350 000 dinara. Donacija uključuje EKG aparat, beskontaktne toplomere i pulsne oksimetre.

Dr Krsto Kureš, direktor Doma zdravlja Šid, iskazao je veliku zahvalnost Caritasu na ukazanoj podršci.

“Caritas je osetio moralnu potrebu i obavezu da pruži podršku zdravstvenim ustanovama u borbi protiv pandemije i obezbedi sredstva za kupovinu neophodne medicnske opreme. Zadodovoljstvo nam je da smo bili u mogućnosti da pomognemo, a na tome moramo da zahvalimo i našim partnerima iz Nemačke i Austrije”, istakao je gospodin Dujić.

Sredstva za kupovinu opreme i sredstava prikupljena su zahvaljujući organizacijama nemačkih katolika Misereor i Renovabiskao i nemačkom Saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a realizacija je sprovedena u koordinacji nemačke kompanije BEGECA Beratung – Beschaffung – Logistik gGmbH, koja se bavi nabavkama za crkvene, humanitarne i socijalne institucije.

Deo sredstava obezbedio je i Caritas Austrije kroz projekat “Human Arms”, čiji je cilj pružanje podrške lokalnoj populaciji u sredinama u kojima se nalaze prihvatni centri za izbeglice i migrante.

Ova donacija je deo šireg programa u okviru kojeg su u Srbiji već donirane velike količine medicineske i zaštitne opreme i higijenskih sredstava. Ukupna vrednost donacija je oko 125 000 evra.

You Might Also Like