Nakon katastrofalnih poplava koje su zadesile teritoriju Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine 2014. godine postalo je jasno da je potrebno raditi na prevenciji i boljoj edukaciji stanovništva u tom pogledu.

Elementarne nepogode su prirodne pojave i nije ih moguće spriječiti, ali je i moguće i potrebno učiniti sve da se otklone ili barem ublaže teške posljedice koje one izazivaju.

U tom cillju, Caritas Srijem se 2015. godine uključio u projekat smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa koji sprovodi Caritas Srbije uz pomoć i podršku Caritasa Austrije, a od  2018. godine nastavak aktivnosti omogućio je Caritas Njemačke.

Caritas Srijem je na svojoj teritoriji preko župnih caritasa i lokalne samouprave organizirao niz aktivnosti u mjestima koja su bila pogođena poplavama kao što je čišćenje kanala, uređenje nasipa, uklanjanje deponija smeća, sađenje drveća kako bi se stvorili prirodni vjetrobrani….

Organizirane su različite edukativne radionice u školama i lokalnoj samoupravi. Radionice su se uz pomoć stručnih suradnika, vatrogasaca i policije bavile edukacijom stanovništva, posebno djece i imale za cilj naučiti ih kako se ponašati u vanrednim situacijama u slučaju zemljotresa, požara, poplave ili neke druge elementarne nepogode odnosno kako smanjiti rizike od istih. Za djecu različitih uzrasta osigurani su i edukativni materijali, slikovnice, knjige, društvene igre na temu elementarnih nepogoda i slično.