Caritas Bolzano – Bressanone / Bozen – Brixen je kroz dugi niz godina podržavao kroz posjete biskupa i delegacija, uviđao potrebe siromašnog stanovništva Srijema. U tom kontekstu je donosio odluke kako, na koji način i kroz koje projekte djelovati.

Jedan od veoma važnih projekata je raspodjela ogrevnog drveta u deset župa. U suradnji sa župnicima, došlo se do osoba koje su u potrebi. Njima se u prosjeku svake godine dodjeljuje 3 metra ogrevnog drveta. Na tom poslu se angažiraju volonteri koji u zajedno sa župnicima obilaze teren i indetificiraju potrebne.

Akcija raspodjele drva nailazi na veoma lijep prijem kod ljudi tako da se i drugi angažiraju te  svojim makar minimalnim sredstvima također pomažu ovu akciju. Do sada su pomognute župe: Hrtkovci, Nikinci, Platičevo, Čerević, Beočin, Srijemska Kamenica, Petrovaradin, Srijemski Karlovci, Golubinci, Beška, Maradik, Novi Slankamen, Surčin i Zemun.