U biskupiji pod okriljem Caritasa djeluju i župni caritasi. Njihov rad se, kroz različite programe, zasniva na pomoći župljanima kao i lokalnom stanovništvu koje je u potrebi.

Najčešće se bave neposrednim sprovođenjem projekata Caritasa Srijem. Poseban doprinos su dali kroz program praćenja siromaštva, podjele humanitarne pomoći u urgentnim situacijama, drva za ogrev, obiteljskih paketa i kroz različite vidove pomoći za djecu i pomoći kroz programe kućne njege.

Kućna njega je jedan od osnovnih programa gde se župni caritasi i njihovi volonteri posebno ističu pomažući starima, nemoćnima i svima koji nisu u mogućnosti sami ostvarivati svoje potrebe. Volonteri obilaze potrebite, pomažu im u kući, idu u nabavku i druže se sa njima.

Pojedini župni caritasi imaju i svoje samostalne projekte koje su tokom godina uspješno sprovodili i pomogli mnogim župljanima i lokalnom stanovništvu.

U tom smislu, Caritas Srijem ima za cilj pomagati, podržati i osnažiti župne caritase koji su u neposrednoj vezi sa svojim župljanima i najbolje znaju njihove potrebe. Poseban zadatak je animirati volontere u lokalnim zajednicama kako bi se što više uključili u karitativne aktivnosti.