Međunarodni sastanak partnera na projektima potpore migrantima

U periodu od 4. do 7. srpnja 2022. god., u Sarajevu je održan međunarodni sastanak partnera u okviru projekta Affection (Za budućnost svakog djeteta kroz inkluziju u našem susjedstvu).

Međunarodnom sastanku su od 5. i 6. srpnja prisustvovali predstavnici nacionalnih i biskupijskih ureda Caritasa iz: Srbije, Austrije i Bosne i Hercegovine. Sastanak je održan s ciljem dijeljenja dobrih praksi u radu s djecom u pokretu, kao i diskusija o izazovima na koje se svakodnevno nailazi. Na početku sastanka riječi dobrodošlice izrekao je ravnatelj Caritasa BiH mons. Tomo Knežević. Partneri su rado sudjelovali u planiranim aktivnostima sastanka prezentirajući glavne aktivnosti svoga rada. U okviru susreta razgovaralo se o smjernicama za budućnost, kao i nedostatcima na terenu.

Drugi dio sastanka bio je rezerviran za sudionike iz međunarodnih organizacija i goste iz lokalnih organizacija koje rade s osobama u pokretu, tražiocima azila i izbjeglicama. Jasniju sliku o radu s djecom od samih početaka, izazovima na terenu kao i nekim dobrim praksama predstavile su organizacije Save the children i World vision s kojima Caritas BiH redovito radi na koordinaciji i implementaciji aktivnosti za djecu. Semina Sayed Hokan predstavila je rad organizacije Save the Children pri čemu je naglasila potrebu djece u pokretu za obrazovanjem i rutinom koja im pruža sigurnost. Albert Pančić, ispred organizacije World Vision, tijekom svoje prezentacije govorio je o lokalnim i međunarodnim pravilnicima kao i o strukturi samog rada sa osobama u pokretu.

Posebna pozornost dana je pronalaženju  tematskih praznina u radu i trženju načina za proširenje rada partnerskih organizacija kako bi djeca migranata dobila onakvu vrstu pažnje i pomoći koji su im najpotrebitiji.

Gosti su također imali priliku posjetiti Privremeni prihvatni centar Ušivak tijekom prvog održavanja Online Shopping dana. Ovaj međunarodni sastanak i posjetu upriličili su Dijana Muzička i Renata Glavinka (Caritas BiH), Birgit Ertl, Claudia Schmidt i Anna Steiner (Caritas Austrije), Ena Klepić, Kristina Živko i Nikica Prskalo (Caritas Banja Luka) i Viktor Cvetković (Caritas Beograd), Petar Dujić (Caritas Srijem) i Darko Tot (Caritas Srbija). 

You Might Also Like