Caritasova donacija Opštoj bolnici Sremska Mitrovica

Caritas Srbije i Caritas Srem nastavljaju sa pružanjem podrške zdravstvenom sistemu Republike Srbije u borbi protiv COVIDA 19.

15. decembra, Opštoj bolnici Sremska Mitrovica uručena je donacija u zaštitnoj opremi i sredstvima za dezinfekciju vredna više od 270.000 dinara. U ime bolnice, donaciju je primio direktor, gospodin Živko Vrcelj koji je ovom prilikom izrazio duboku zahvalnost Caritasu na pruženoj pomoći. U ime Caritasa, donaciju su uručili generalni vikar Srijemske biskupije preč. Eduard Španović, koordinator Caritasa Srem gospodin Petar Dujić i gospođa Kristina Dragišić, koordinatorka Caritasa „Sveta Anastazija“ Sremska Mitrovica.

Sredstva za kupovinu opreme prikupljena su zahvaljujući organizacijama nemačkih katolika Misereor i Renovabiskao i nemačkom Saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a realizacija je sprovedena u koordinacji nemačke kompanije BEGECA Beratung – Beschaffung – Logistik gGmbH, koja se bavi nabavkama za crkvene, humanitarne i socijalne institucije.

Ova donacija je deo šireg programa u okviru kojeg će u Srbiji biti donirane dodatne količine zaštitne opreme i higijenskih sredstava.

You Might Also Like