Sveta Elizabeta – Maradik

Danas katolička crkva slavi Svetu Elizabetu Ugarsku, koja je simbol i zaštitnica rada sa siromašnim osobama. Po ovoj svetici je dano ime domu za siromašne u Maradiku, a koji je počeo sa radom pre dvije godine. U domu je topla obiteljska atmosfera, trenutno je ovdje  smješteno 7 osoba, koje svaka na svoj način, doprinose izgradnji i razvoju dobrih odnosa u ovom domu. Osobe koje žive u domu su veoma aktivne u obavljanju sitnih poslova, bilo da je to rad u vrtu ili odgoj živine, pripremanju zimnice ili uređenju samog doma što se da zamijetiti pri svakoj našoj posjeti. Dom je postao prepoznatljiv u cijeloj regiji što se vidi o zainteresiranosti  osoba  za boravak u njemu.

Veliki doprinos za funkcioniranje doma dolazi od strane župnika Božidara Lusavec koji je sa strane Biskupije delegiran kao upravitelj.  On nastoji da se korisnici doma uključe u župne aktivnosti župe Maradik.  Neke od korisnica doma su zadužene za uređenje, kićenje i druge aktivnosti u crkvi. Također, Caritas Srijem je potpisao memorandum o suradnji sa centrom za socijalni rad u Inđiji, jer nekoliko korisnica koristi njihovu pomoć. Iz tog razloga Caritas Srijem se kroz memorandum o suradnju obvezao osigurati jedan apartman za vanredne potrebe centra.

Dom „Sveta Elizabeta“ namijenjen je za siromašne i napuštene osobe, koji su živjeli u teškim uvjetima za današnje vrijeme. Ovaj dom izgrađen je sredstvima Caritasa Bolzano-Bressanone, koji su također, uz ovaj projekat , partneri na drugim projektima koje sprovodi Caritas Srijem na teritoriji Srijemske biskupije.  Suradnja sa Caritasom Bolzano-Bressanone traje 20 godina i ovom prilikom kada slavimo Svetu Elizabetu Ugarsku, želimo se zahvaliti Caritasu Bolzano-Bressanone jer je imao osjećaj kroz cijelo ovo vrijeme  pomagati jednu malu biskupiju na ovim prostorima. Kroz vreme partnerstva, posjećivali su nas biskupi, prvo biskup Eger, a onda biskup Ivo Muser, u čije vrijeme je donesena odluka o izgradnji ovog doma.  Važno je naglasiti da su svi oni biskupi, direktori, koordinatori i ostali doživljavali a i danas doživljavaju Srijemsku biskupiju prijateljskom biskupijom što se uvijek ogleda u toplini naših susreta.  

You Might Also Like