SRIJEMSKI CARITAS U IRIGU POTPISAO MEMORANDUME O SURADNJI

IRIG (TU) – Dana 22.03. 2023 godine potpisani su Memorandumi o suradnji i razumijevanju na realizaciji projekta Your Job 2 izmedju Caritasa Srem i slijedećih ustanova od javnog značaja: Opština Irig, Centar za socijalni rad u Irigu, Javno Komunalno Preduzeće Komunalije „Komunalac“ i srednja stručna škola Borislav Mihajlović- Mihiz. Sastanku su prisustvovali: Oliver Ognjenović, načelnik opštinske uprave Irig, Mira Radulović, direktorica centra za socijalni rad, Dragana Kijacki, direktorica JKP “Komunalac”, Isidora Birinji, direktorica srednje stručne škole u Irigu, Petar Dujić, kordinator biskupijskog Caritasa Srem, i Sara Žurovski, karijerna savjetnica na projektu Your Job.

Također, tijekom ovog sastanka potpisan je prvi Ugovor o obavljanju stručne prakse sa Srednjom stručnom školom Borislav Mihajlović- Mihiz u Irigu, čime je naša korisnica Bojana Tolić započela svoje karijerno usavršavanje. Bojana će praksu obavljati na mjestu administratora u prosvjeti.

Prisutni su na sastanku iskazali veliko zadovoljstvo što će mladi i učenici na teritoriji Iriga imati dodatnu mogućnost da podignu svoje kapacitete i sebi osiguraju bolju budućnost.  Biskupijski Caritas Srem zahvalan je potpisinim stranama, koji uviđaju značaj projekta YourJob i iskazuju svoju spremnost da pruže podršku u osnaživanju mladih u Irigu.

Projekt YourJob 2 ima za cilj osnaživanje mladih, a posebno mladih iz ranjivih grupa, povećanje njihovih kapaciteta i konkurentnosti na tržištu rada. U Srbiji, projekat se realizira u Nišu, Šidu i Zrenjaninu, a implemetniraju ga Caritas Srbije, Caritas Niš, Caritas Srem i Caritas Zrenjanin. Donatori su Austrijska razvojna agencija (ADA), Caritas Austrije i Caritas Francuske.

Ovom prilikom pozivamo sve mlade iz Iriga i Šida koji žele osnažiti i unaprijediti svoje kapacitete i šanse na tržištu rada da nas kontaktiraju i zakažu svoje individualno karijerno vođenje i savjetovanje. Sve usluge su besplatne! Više možete pogledati na Facebook stranici projekta: https://www.facebook.com/YourJobSrbija/ kao i na Instagramu: https://www.instagram.com/your_job_srbija/

You Might Also Like